Organ KB/TK

Organ KB/TK

Struktur Organisasi
dan Organ KB/TK Islam Al Azhar 9 Kembangan

Motto Kami
Motto KB/TK
Islam Al Azhar 9 Kembangan

Membangun generasi , berakhlaq mulia, aktif, kreatif dan berprestasi.

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.“

HR. Al-Hakim